Ślub cywilny – Wszystko co musisz wiedzieć

Zdecydowaliście się na zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jakie dokumenty będą Wam potrzebne, ile kosztuje taki ślub i jakie warunki należny spełnić abyście mogli pobrać się przed urzędnikiem stanu cywilnego? Odpowiedzi na te i inne pytania zgromadziłem w jednym miejscu aby ułatwić Wam organizację ślubu cywilnego.

Od czego zacząć załatwianie formalność związanych ze ślubem cywilnym

Chęć zawarcia związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego należy zgłosić na co najmniej miesiąc wcześniej ale jeżeli planujecie wyprawić weselne przyjęcie, to warto załatwić te sprawy o wiele wcześniej. Oficjalnie datę ślubu w urzędzie możecie ustalić najwcześniej na 6 miesięcy ponieważ tyle są ważne Wasze zapewnienia o okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa. Zorganizowanie weselnego przyjęcia w sezonie ślubnym z półrocznym wyprzedzeniem może okazać się bardzo trudne, a wręcz niewykonalne jednak większość urzędów uwzględnia rezerwację terminów nawet na rok do przodu. Jedyne co musicie zrobić, to odwiedzić Urząd Stanu Cywilnego na pół roku (ale nie później niż miesiąc) przed datą ślubu ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami w celu potwierdzenia wcześniejszych ustaleń.

Kto może wziąć ślub ślub cywilny

Aby urzędnik mógł udzielić Wam ślubu należy spełnić kilka warunków. Ślub może zostać udzielony osobom, które według prawa:

 • są pełnoletnie *
 • nie są rodzeństwem
 • nie są spokrewnieni w lini prostej
 • nie są spowinowaceni w lini prostej **
 • nie są w stosunku przysposobienia
 • nie są dotknięte chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym **
 • nie są ubezwłasnowolnione


* Kobieta, która ukończyła 16 lat może wziąć ślub za zgodą sądu
** Sąd może udzielić zgody na zawarcie małżeństwa

Gdzie można zawierać śluby cywilne

Ślub możecie wziąć w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego. Nie obowiązuje tu żadna rejonizacja także nie musicie zawierać małżeństwa w miejscu zamieszkania. Od 2015 roku istnieje możliwość zawarcia związku małżeńskiego poza Urzędem Stanu Cywilnego. Wtedy należy udać się do urzędu właściwego dla lokalizacji planowanej uroczystości. Należy zadbać o to aby miejsce ceremonii gwarantowało zachowanie uroczystej formy i bezpieczeństwo uczestników.

Jakie są koszty ślubu cywilnego

Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi w całym kraju tyle samo i jest to kwota 84zł. Z kolei 22zł zapłacicie za każdy odpis dokumentu. Za oświadczenie o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa przez obywatela RP poza granicami kraju opłata wynosi 38zł. Kwotę 39zł zapłacicie za przyspieszenie minimalnego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa do 1 miesiąca. Za ślub cywilny poza Urzędem Stanu Cywilnego trzeba zapłacić 1000zł. Jeśli ślub odbywa się poza urzędem ze względu na zagrożenie życia czy zdrowa np. w szpitalu lub ze względu na pozbawianie wolności np. w zakładzie karnym, to wówczas opłata w wysokości 1000zł nie jest pobierana. Dodatkowa opłata wymagana będzie jeśli zażyczycie sobie aby Wasza ceremonia odbywała się przy akompaniamencie muzycznym.

Kto może być świadkiem na ślubie cywilnym

Aby ślub cywilny mógł się odbyć, wymagana jest obecność świadków. Osoby które mogą zostać Waszymi świadkami muszą być pełnoletnie ale nie ma konieczności aby były odmiennej płci. Muszą mieć ze sobą dokument tożsamości czyli dowód osobisty albo paszport w przypadku cudzoziemca. Konieczny będzie też tłumacz przysięgły jeśli jeden ze świadków nie mówi po polsku.

Jak się ubrać na ślub cywilny

Strój Panny Młodej jak również Pana Młodego podczas takiej uroczystości może być dowolny. Ważne aby stroje przyszłych małżonków pasowały do powagi uroczystości i ślubu udzielanego przez urzędnika państwowego. Zazwyczaj stroje Panien Młodych są jednak nieco skromniejsze niż podczas ceremonii kościelnych ale nic nie stoi na przeszkodzie alby była to biała, bogato zdobiona suknia z welonem.

Czy obrączki na ślubie są konieczne

Obrączki nie są obowiązkowym elementem ceremonii ślubnej w Urzędzie Stanu Cywilnego ale rzadko kiedy zdarza się, że przyszli małżonkowie rezygnują z symbolicznego nałożenia sobie obrączek. Jeśli jednak chcecie pominąć nałożenie obrączek, to wystarczy odpowiednio wcześniej poinformować o tym fakcie urzędnika aby pominął fragment mowy z tym związany.

O czym należy pamiętać przed samą ceremonią ślubu cywilnego

Do urzędu musicie zgłosić się oboje z kompletem poniższych dokumentów:

 • dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty)
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 • odpisy aktu urodzenia jednak nie jest to zawsze koniecznie ponieważ znajdują się one w ogólnopolskiej bazie danych. Warto wcześniej skontaktować się z danym urzędem i upewnić, że posiada on dostęp do bazy i Waszych aktów.

W szczególnych przypadkach wymagane będą dodatkowe dokumenty:

 • zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa jeśli jest konieczne
 • zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem jeśli jedno z małżonków będzie reprezentowane przez pełnomocnika
 • zagraniczny odpowiednik aktu urodzenia jeżeli któreś z Was jest obywatelem Polski, ale nie posiada polskich aktów stanu cywilnego i do tej pory nie brało ślubu
 • zagraniczny odpowiednik aktu małżeństwa wraz z dokumentem, który potwierdzi ustanie albo unieważnienie małżeństwa albo dokumentem, który potwierdzi nieistnienie małżeństwa jeżeli któreś z Was jest obywatelem Polski, ale nie posiada polskich aktów stanu cywilnego i było w przeszłości w związku małżeńskim

Ślub cywilny z cudzoziemcem

Zawarcie małżeństwa z osobą niebędącą obywatelem Polski nie stanowi żadnego problemu. W tej sytuacji wymagane są dodatkowe dokumenty oraz ich tłumaczenie na na język polski. Podczas ceremonii musi być obecny tłumacz przysięgły jeśli jeden z narzeczonych nie będzie w stanie porozumieć się z urzędnikiem stanu cywilnego.

Jak wygląda ceremonia ślubu cywilnego

Ślub cywilny trwa około 15 minut. Najpierw do wyznaczonej sali wchodzą goście i przyszli małżonkowie, a następnie kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Urzędnik wygłasza przemowę o roli małżeństwa i czym ono jest, a następnie pyta Was czy zamierzacie zawrzeć małżeństwo i czy uczynicie wszystko, by Wasze małżeństwo było trwałe i szczęśliwe. Małżonkowie składają sobie przysięgę po czym nakładają sobie obrączki. Następuje podpisanie aktu małżeństwa. Po wszystkim przychodzi moment kiedy Pan Młody może pocałować Pannę Młoda, a zgromadzeni goście powinni nagrodzić ich brawami. Po gratulacjach od kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, goście mogą rozpocząć składanie życzeń nowożeńcom.

Formalności po ślubie cywilnym

W przypadku ślubu cywilnego poświadczeniem zawarcia związku małżeńskiego jest akt małżeństwa sporządzony przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Otrzymujecie jeden skrócony odpis bezpłatnie, a oryginał pozostaje w urzędzie.

0 komentarzy
Dodaj komentarz...

Twój e-mail nie będzie nigdzie publikowany lub udostępniany (wymagane) *

  Zobacz również:

  Zobacz również:

  Zdjęcia na ślub Wrocław · Fotograf na wesele Wrocław · Fotografia ślubna Wrocław · Fotograf Wrocław · Fotograf na ślub Wrocław · Fotograf weselny Wrocław · Dobry fotograf Wrocław · Sesja ślubna Wrocław · Sesja zdjęciowa · Fotograf Dolny Śląsk · Fotograf ślubny Wrocław